İlköğretim

Okul yaşantısıyla ilk kez tanışan öğrencilerin, okulu; yaşam, keşfetme ve öğrenme alanı olarak benimsemeleri ve sevmeleri, Matema Okulları'nda öncelikli amaçlar arasında yer alır. İlkokul yılları boyunca işlevsel okur-yazarlığın oluşturulması, bilimsel merak ve bilimsel düşünme biçiminin kazandırılması, öğrenme motivasyonunun sağlanması esas alınır. Program içeriği ve eğitim yöntemiyle, çocuğun gelecekteki akademik gelişiminin ve sosyal hayat becerilerinin temelleri bu dönemde atılır. 


İlkokul yıllarında çocuğun kazandığı temel bilgi, beceri ve tutumlar onlara hayatları boyunca eşlik eder. Bu nedenle çocuğun içindeki potansiyelin desteklenmesi gerekir. İlkokulda, öğrenciye bilişsel beceriler kazandırmanın yanı sıra, onların toplumda etkili bir birey olmasına zemin sağlayacak beceri ve tutumları geliştirilir. Ana dilini doğru, akıcı ve zengin bir şekilde kullanabilme, yabancı dilde iletişim kurabilme, sayısal yetenekleri geliştirme, bireyler arası ilişkilerde yetkinlik ve problem çözme becerileri gibi yaşamsal kazanımlar ilkokulda edinilir. 

İLKOKULDA YABANCI DİL EĞİTİMİ
Matema Okulları’nda, yabancı dil öğretiminde; dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikrini oluşturur. Ders içerikleri belirlenirken, öğrencilerin toplumsal yaşam kuralları ve dünya kültürleri hakkında farkındalıklarının arttırılması amaçlanır. 

Çocuklar, İngilizceyi günlük hayatlarıyla özleştirebileceği program uygulamaları sayesinde yabancı dilde öğrendiklerini hafızalarında kolaylıkla tutabilirler.Yabancı dil eğitimi, yabancı öğretmenler, yabancı dil öğretimini yurt dışında almış ve o kültürü bilen öğretmenler tarafından verilir.

İLKOKUL YABANCI DİL PROGRAM! İÇERİGİNDE UYGULANAN TEKNİKLER: 
• Gösteri (Demonstration)
• Soru-Cevap (Ouestion and Answer)
• Drama ve Rol Yapma (Drama and Role Play),
• Benzetim (Simulation)
• İkili Çalışmalar ve Grup Çalışmaları (Pair Work and Group Work)
• Pandomim (Miming)
• Dilsel Yöntem (Audio-Lingual Method)
• Görsel Yöntem (Audio-Visual Method)
• İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (Communicative Language Teaching Method)
• Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (Total Physical Response)

YABANCI DİL EDİNİMİNİ HIZLANDIRAN VE KALICI HALE GETİREN ETKİNLİKLER: 
• Hikaye anlatma (Storytelling)
• Dinleme aktiviteleri (Listening Activities)

• Görsel Okuma (Visual Reading)