Lise

Lise eğitimi, entelektüel birikimin artması, bireyler arası iletişim becerilerinin güçlenmesi, akademik ve bilimsel düşünce yapısının hayatın her alanına yansıması için gerekli çalışmaların yapılmasını gerekli kılar. Bu anlayıştan hareketle öğrenciyi üniversite yaşamına akademik anlamda hazırlamak kadar mental olarak da hazırlamak lise eğitiminin esaslarını oluşturur.

Matema öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bireyselleştirilmiş  Eğitim Programı ” ile kendilerini keşfeder ve başarılı bir geleceğe adım adım yürürler.

Öğrencilerimiz Matema Okullarındaki eğitim serüveni geçmiş hayatlarındaki öğrenme sürecini keşfetmekle başlar.Yapılan eksik belirleme çalışmalarına göre Bireyselleştirilmiş Eğitim programına uygun öğrenme stilleri belirlenerek öğrencimizi bir üst hedefe taşımak için öğretmelerimizle birlikte rehberlik servimiz ortak bir çalışma sürdürür.