Ortaöğretim

Ortaokul dönemi, derslerdeki akademik içeriğin ve düzeyin farklılaştığı, öğrencinin çok sayıda ders çeşidiyle karşılaştığı bir süreçtir. Ayrıca yapısı itibariyle ulusal sınav sürecine hazırlık dönemini de kapsar. Çocukluktan çıkılmaya başlanan ve yetişkinliğe geçişin ilk basamağı olan ortaokul süreci boyunca yetişkin yaşamına adım atmak için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumların da kazanılması beklenir. 

Matema Okulları’nda donanımlı,özbenliği gelişmiş,problem çözme ve karar verme becerisi yüksek,araştırmacı,bireyler yetiştirmek sistemimizin hedefidir.

Öğrencilerimiz 7. sınıftan itibaren lise sınavları için rotalarını çizerler. 8. sınıfta alıştırma ve deneme sınavlarıyla harmanlanarak hazırlanan hafta içi ve hafta sonu yoğun etüt programı, sömestir  ve yaz döneminde devam eden lise hazırlık programları ile lise yaşantısına geçerek doğru gelecek planlamanın ilk adımını da atmış bulunurlar.